Afbeelding

Uitleg

Output


De output zorgt voor alle gewenste en mogelijke overzichten.

Bijvoorbeeld :
>Grootboekkaarten
>Dagboekoverzichten
>Bankmutaties
>Mutaties van 1 afschrift
>Lijst met boekingen tussen 50 en 100,-
>Alle boekingen in maand 6
>Alle boekingen in Q3
>Alle boekingen tot en met maand 9
>Of alleen de resultaten t/m maand 9
>Overzicht van een R+ boeking
>Boekingen met specifieke omschrijving
>Alle memo's
>Alle boekingen die op debiteuren slaan
>Alle btw boekingen, of alleen de te betalen btw

En zo voorts
Dus : eigenlijk alles wat je wenst, als je weet hoe het werkt.
En het werkt eenvoudig. Het klinkt hoogdravend, maar briljant in eenvoud.
En dit ook nog eens naar keuze in de volgorde : sysnr, datum of rekening.

Stap voor stap
Op E4 begint het outputoverzicht en op BQ4 het selectieoverzicht
Je begint op E4. Bij het outputoverzicht.

In dit overzicht staat alle output. Dus alle boekingen uit de invoer
Klik op K10,K11 of K12 aan welke volgorde je wilt zien. Standaard is sysnr, maar als je een X intikt achter datum worden alle boekingen op datum getoond.
Je hebt de mogelijkheden van E5, E6 en E7 om iets in te vullen.
Hier zie je regels A, B of C, hier kun je kiezen welke output je wenst.

A:Keuze A op e5. Op deze invulregel wordt alles getoond wat je intikt. In de vorm + +.
Dus als je intikt op F5 "Abank" en op J5 "Q1", dan toont de output alle boekingen van de bank en ook alle boekingen in Q1 (=kwartaal1). Dus als je een verkoop hebt in Q1 zit die er ook bij.
Op N10 wordt aangegeven hoeveel matches jouw selectie heeft.
Het zwarte wiebertje achter de rijen is een match.
Merk op ...... dat van een match de complete boeking wordt getoond en van geen match worden de bedragen niet getoond.

B:Keuze B op e6. Als rij A leeg is dan pas gaan de keuzes in B in werking.
Kies nu weer "Abank" op F6 en Q1 op J6 en nu zie je dat het een filter is !
Nu alleen Abank boekingen in Q1. Dus wordt steeds meer verdiept.
B is waarschijnlijk ook de meest gebruikte en logische regel om je output te verkrijgen.

C:Keuze C op e7. Als rij A en B leeg zijn dan pas gaan de keuzes in C in werking
Kies een bedrag in V7 en W7. Bijvoorbeeld 10 en 50, dan worden alle boekingen met bedragen hiertussen getoond. Speel hier gewoon mee

Je ziet dat eronder dan steeds een overzicht staat met regels als match en geen match. Dus een match toont de regel inclusief bedragen en geen match toont niet de laatste kolommen met bedragen.
Dat is nog niet echt overzichtelijk.
Maar daarvoor is er de selectie.
Heb je een keuze gemaakt klik dan op de link Selectie of ga naar het overzicht vanaf BQ4.
En daar zie je exact wat je hebben wilt, op gewenste hoofdvolgorde.

Meer uitleg en voorbeelden

Voor uitleg en onderstaande gebruik ik keuze "B" (zorg dan dat A leeg is)

-Dagb : Kies een dagboek. voor alle bankboekingen van Abank : vul Abank in, en je ziet alle Abank boekingen
-Datum of maand : spreekt voor zich kies bijvoorbeeld M : 7 en je ziet alles van maand juli en als je Abank hebt aanstaan dan alleen de bankboekingen van juli
-tmM : is tot en met : dus 7 is van maand 1 t/m 7.
-Stuknr, Relatie , factuurnr spreekt voor zich
-DC : wil zeggen is een relatie een Debiteur of Crediteur.
Tik een C in dan krijg je alle boekingen die met crediteuren samenhangen (dus alle inkopen en alle betalingen op crediteuren)
-Omschrijving : spreekt voor zich : Toont de omschrijving die je invoert. Zie *)
-R1 Reknaam : spreekt voor zich. Toont de hoofdrekening
-R1 : dan toont dit alles qua rekeningnummer
-R+ : dan toont dit alles waar je op af wilt letteren of wilt verdiepen
-BR : Bij B alle balansposten en bij R alle Resultaatposten.
Dus bij R en q1 heb je het resultaat van het eerste kwartaal. Bij R en q1 en R1=8000 heb je de rekening 8000 in het eerste kwartaal.
Denk ook logisch. R geeft alle resultaten, en 8000 is een resultaat rekening, dus dan voegt die R hier niets toe. Want je kunt niet dieper in deze keuze dan die 8000 rekening
-Bco : is de btw code : Zoals (zie stam) H1, H2, L1 enzovoorts
-Bty : is type btw : te betalen (=tb) of te vorderen (=tv) of buitenland. (=bu).
Dit omdat je dan ook echt kunt kiezen voor te betalen bijvoorbeeld.
Bij Bco heb je H1, H2 en meer en kunnen allemaal te betalen zijn.
-Tv = dan de noemer te betalen. Merk op dat waar je niets invult hier de rijen in de output met .. (2 puntjes) zijn gevuld.
Deze zijn expres niet leeggelaten. Want vooral bij btw kan het heel zinvol zijn om de rekening 8000 te nemen en dan ".."te kiezen.
Dus wel omzet maar geen btw code gebruikt.
Hier moet je scherp op zijn. Als voorbeeld kijk je naar alle resultaatboekingen waar geen btw is geboekt. Dus een extra variatie.

Voorbeelden:
-Alle memoboekingen : Kies in dagb : mem
-Afschrift 25 van Hbank. Kies in dagb : Hbank en in stuknr : 25
-Resultaat t/m augustus : tmM=8 en BR=R
-Debiteur jansen mutaties : DC=D, relatie=jansen.
-Omzet op debiteur jansen, relatie is jansen en dagb=Ver
-Te betalen btw : Bty=tb
-Btw hoog te vorden Bco=H1, bty=tv
-Omzet direct vanaf de bank geboekt : dagb=Abank en R1=8000
-Resultaten maar geen btw geboekt : BR=R en bty=..
-Omzet geboekt op jansen indien niet specifiek een debiteur. Relatie=jansen R1=8*
Let op die *) in de zin hierboven. Een ster is een belangrijke om te weten.
Bij tekst kun je in excel de zogenaamde joker gebruiken. En een * is een jokerteken.
Als je een omschrijving betaling wilt hebben. Dan kun je natuurlijk intikken betaling.
Maar dan krijg je alleen dat indien dat ook exact zo is ingevoerd. "Betaling jansen" niet, en "betaling klasen" niet, en zoveel meer opties misschien ook niet.
Vul dan in *beta*. Dan is de tekst voor betaling in beeld. Alles waar beta in voorkomt dus ook betalen, betaling en meer, en tekst ervoor en erna ook.
Dus 1e betaling jansen wordt ook getoond. Speel hiermee. Plaats een * alleen achter de tekst beta (dus beta*) en alles wat begint met beta wordt dan getoond.
-Alle R1 rekeningen uit de 2 serie : 2*
Zo kun je bijna oneindig doorgaan.

En de volgorde kan dus op sysnr, datum en grootboekrek (R1)
Speel ook daarmee, en denk logisch na en probeer gewoon uit.
Bij een btw check Q1, is het zinvol om de volgorde op datum te kiezen.
Bij alle resultaatboekingen is het praktisch en logisch om de volgorde op rekening te kiezen.

Dus : Ga naar je selectie (scroll opzij of gebruik de link) en zie steeds daar je keuze.
In de kop van de selectie zie je wat je keuze was. Door de opties A B en C waarvan je boven de selectie de invulling ziet.
Merk nog op : dat op cel CK8 er wat keuze opties zijn.
Bijvoorbeeld 0=meeloop boeking incl btw en zo verder.
Als je in het oranje vlak (cel CI14) 1 van die keuzes aanklikt zie je de meeloop die tellen tot het saldo, of 1 van je andere opties
Bijvoorbeeld optie 5=op rekening is heel nuttig.
Dit is een subtotaal per grootboekrekening.
Die is natuiurlijk alleen maar nuttig als je hoofdvolgorde ook op rekening staat. Denk daar even aan.
Je kunt op de cellen CD14 t/m CH14 klikken en de x aanklikken of deleten.
Een gedelete x wil zeggen = alles wordt getoond in die kolommen vanuit de outputkeuze...
Een x wil zeggen = de kolom blijft leeg. Dus hij verbergt dan hetgeen er normaal zou worden getoond.
Want soms is leeg genoeg bij een gekozen optie. En wil je gewoon niet alle kolommen zien. Teveel aan info kan ook wel verwarrend zijn.
Een voorbeeld hiervan : dat kan zijn bij keuze bty=tb, dus btw type te betalen. Dan toont de selectie alle te betalen btw posten, en hier wil je echt alleen de btw bedragen per boeking zien.
Klik de rest dan op een x en alleen bij btw saldo niet.

Maar vooral : proberen, proberen, proberen. Alles is hieruit te halen.