Afbeelding

Invoer

Saldibalans.

De saldibalans is eigenlijk de meest essentiele output. .
Zit in ieder pakket en is waar minstens 95% van accountants, administrateurs, boekhouders en belanghebbenden hun uitgaande informatiestroom op baseert.

De saldibalans dient vaak als voor verdere bewerkingen. .
Kijk hier dus geregeld naar, dan heeft u de status van uw cijfers goed in beeld.

Saldibalans (Balans)
De balans toont de standen van alles wat geboekt is t/m de laatste boekingsregel.
Deze saldi zijn de totaal geboekte saldi op deze zogenaamde rekeningen van bezittingen en schulden.
Op cel E2 ziet u een grijze x of een grijze v Klik x en u ziet geen naam boven de overzichten. Klik v en de naam toont wel. (nb : uiteraard de naam zoals u opgaf in tab Start op cel D61)
Belangrijk : Wil je weten wat er in het saldo zit van zo een rekening. Dus de opbouw ? Ga dan naar de output tab en vul daar die rekening in. Dan zie je de opbouw.

Saldibalans op R1 nivo :
Vanaf E4 ziet u deze saldibalans. De balansposten.
Deze saldi zijn de gecomprimeerde rekeningen (R1).
Heb je op de invoer hier nog meer specifiek geboekt, dan kun je verder kijken vanaf cel S4 naar de saldi op gedetailleerder niveau. (R2)
Bij het gebruiken van dagboek beginbalans (dus boekingen met dagboek Oba) in de invoer wordt ook de dan geboekte beginbalans ernaast getoond.

Naam bank
Vanaf C17 ziet u dat u een naam kunt kiezen voor een bankrekening.
Er zijn 10 rekeningen (dagboeken). Die dus Abank, Bbank etc heten. Dat is wel duidelijk, maar je wilt het graag precies weten.
Als je hoofdrekeningen de Rabo is, benoem dan op C18 Rabobank. Er verandert niets, maar als je op de invoer op cel R3 je banksaldo checkt zie je daar ook dat Abank=Rabo. En zo verder.

Vanaf J17 zie je de benaming Liq mutatie. Dit geldt voor het verschil in beginstand en eindstand van banken en kas (dus liquiditeit). Dit is hier neergezet, omdat je dit straks snel kan vergelijken met een keuzeoptie in de output.
Als je daar bijvoorbeeld Abank kiest en in de selectie de bankmutaties aan zet, zie je precies dat verschil.
En uiteraard is dit bij uitstek een post die je in 1 oogopslag moet kunnen zien.
Cashflow is razend belangrijk.

Saldibalans (Wint en Verlies)
Vanaf cel L4 zie je de Saldibalans van winst en verlies
Deze saldibalans resultaten geeft weer wat je verlies of winst is t/m de laatste boekingsregel.
Dus in 1 oogopslag je resultaat, wat je opbrengsten zijn, of wat je besteedt aan bepaalde posten.
Wil je weten wat er in het saldo zit van een rekening. Dus de opbouw ? ga dan naar de output tab en vul daar die rekening in. Dan zie je de opbouw.

In de winst en verlies saldi heb je in een excel format 1 punt wat niet zomaar kan.
En dat zijn vergelijkende cijfers voor je resultaten.
Omdat een winst en verlies dus nooit de cijfers van het jaar ervoor meeneemt komen deze niet uit de invoer.
Het resultaat van het vorige jaar is een hulpmiddel voor je eigen vermogen. en dat bouw je ieder jaar opnieuw op. Je boekt deze dus niet in het nieuwe jaar.
Deze kunt u (als dat wilt.....dat vergelijken met vorig jaar) zelf eenmalig invullen in het overzicht.
Vul deze dan in vanaf cel AA7 in het groene vlak naar beneden.
In deze velden vult u uw cijfers vorig jaar in (of andere als u andere cijfers wilt zien) en daarmee worden deze automatisch getoond in de W&V saldibalans
Weer weghalen ? gewoon weer het cijfer in het groene vlak deleten of aanpassen.
Vergelijkende cijfers zijn van belang voor een goed beeld. Het woord vergelijken zegt het al.
Maar ook een check om te zien of er nog boekingen gedaan moeten worden, of bij grote afwijkingen er iets aan de hand is.

Gedetailleerde saldi R2 niveau
Op S4 en X4 zie je deze staan.
Hier wordt je boeking verdiept of nader uitgespecificeerd als je dit in de invoer in kolom R+ zo geboekt hebt. Heb je daar bij kolom R1 geboekt op Verkopen..... dan staat er automatisch code 8000 in R1. Dit is het grote totaal voor verkopen.
Als je dan op kolom R+ nog gekozen hebt voor 8024 (overige verkopen)dan staat deze post in de R1 saldibalans op verkopen en in de gedetaileerde (R2) op 8024.
Gebruik je dus voor je verdieping een bestaande code achter je boeking (zie het lijstje bovenin in de invoer of in de staminfo) dan wordt die getoond.
Gebruik je dat niet...(want niets moet) dan toont alleen de hoofboeking.

Verkorte balans en winst en verlies.
Naast de al genoemde uitgebreide saldi op s4 en x4 zie je op Ae4 de verkorte balans.
Deze is opgesteld in de (verkorte) vorm zoals een balans meestal getoond wordt.
En deze kun je tonen naar derden. Bijvoorbeeld Bank, fiscus, steekhouders. En jezelf natuurlijk
Hieraan zijn nog wat ratio's (liquiditeit, solvabiliteit en werkkapitaal) en % toegevoegd

Op Ae48 daaronder zie je de verkorte resultatenrekening.
Hieraan zijn nog wat % toegevoegd en een basale cashflowopzet vanuit het resultaat.