Afbeelding

Uitleg

Subadministratie

Subadministratie staat voor debiteuren en crediteuren

In de saldibalans staat 1 saldo voor debiteuren of 1 saldo voor crediteuren.
Dat saldo is opgebouwd uit meestal verschillende afnemers (debiteuren) met verschillende facturen en ouderdom.
Uit dat ene saldo haal je behalve het bedrag eigenlijk geen informatie. Je moet simpelweg de opbouw hiervan kunnen zien.
Waar bestaat het uit. Wie staan er open. Hoe oud is het ?

Debiteuren en crediteuren komen aan de orde op het moment dat je dagboeken als inkoop en verkoop gebruik.
Dus zodra je niet alles contant inkoopt en/of verkoopt heb je al te maken met debiteuren en/of crediteuren.
Je betaald of ontvangt immers later je geld en je wilt kunnen bijhouden hoeveel en van wie.
En natuurlijk of je daar actie op moet ondernemen.

Bij een verkoop (factuur uitsturen) boek je alvast de omzet (en de btw en de debiteur) maar is het geld nog niet binnen.
Dat geld boek je later bij het boeken van een bank of kas.
In de tab Sub staat deze debiteur dan in beeld als iemand waarvan je nog geld moet ontvangen.
Want je kunt niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is om in de gaten te houden.
Dit is ook van belang voor openstaande posten crediteuren, maar dat heb je zelf in de hand en is iets minder riskant dan gemiste ontvangsten.
Hier krijg je problemen met klanten en je relatie en met leveringen. enfin dat spreekt voor zich.

Een goed inzicht in openstaande posten in totaal, en natuurlijk per relatie is essentieel.

Openstaande posten en saldilijst

Vul op F6 of F7 een X in.
Staat er achter debsub een x dan tonen de debiteuren en achter credsub een x dan tonen de crediteuren.
Vul je iets anders in of is het leeg. Dan toont er niets.
Er wordt getoond : specifiek op volgorde relatie (kolom H) en factuurnummer (kolom I)
In kolommen L M en N zie je de bedragen. Per mutatie, per factuurtotaal en dan per relatie totaal.
Er toont het totaalsaldo met tevens de opbouw per debiteur (of crediteur).
Wat staat er per relatie nog open ? En hoe is de opbouw ?
Natuurlijk is het van belang om je vorderingen en schulden goed bij te houden, maar dat hoef ik niet uit te leggen.
Het totaalbedrag sluit aan op de saldibalans

Saldilijst

Hiernaast zie je de saldi per relatie. Een saldilijst dus.
Een kort overzicht waar het saldo per relatie staat. Het totaal sluit uiteraard aan op de saldibalans.